e-Defter başvurusu nasıl yapılır?

e-Defter nedir, e-deftere nasıl başvurulur? 2021 senesi itibarıyla e-deftere geçme şartları nelerdir? e-Defterle ilgili sorularınızı bu yazıda yanıtladık. • e-Defter nedir? • İşletmeler, ticaret hayatına atıldıkları günden itibaren, işletme kapanan dek belli başlı bazı ticari defterleri tutmak zorundadır. İşletmenin mali durumu, borç ve alacağı, yıl içinde alınan sonuçları bu defterler kaydeder, resmi kurumlar da bu kayıtları baz alarak tespitte bulunur. İşletme türüne göre değişen bu defterlerden biri de e-defterdir. e-Defter, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre zorunlu olarak tutulması gereken defterlerin, belirli format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmadan kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve resmi makamlarca ispat aracı olarak kullanılmasını sağlayan elektronik kayıtlar ile hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. e-Deftere özetle matbu defterlerin elektronik versiyonudur. Fakat işlevine ve pratikliğine bakarsak elde tutulan defterlerin fersah fersah önündedir. • e-Defter uygulamasına geçme şartları nelerdir? • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu olan mükelleflerin e-faturaya geçiş süresi içinde e-deftere geçme zorunluluğu da bulunur. TTK’nın 397. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, 2020 ve takip eden yıllarda; bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler de şartların sağlandığı yılı izleyen yılın başından itibaren e-deftere geçmek mecburiyetindedir. e-Fatura sistemine zorunlu dahil olan tüm mükellefler, 2018 veya sonraki yıllarda cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler, bağımsız denetime tabi şirketler 1 Ocak 2020’den itibaren e-defter sistemine geçtiler. Bununla birlikte bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler de e-fatura kullanıcısı olmasalar bile e-defter uygulamasından faydalanabilir. Tüzel kişilerin e-defter kullanabilmek için 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ndeki belirlemelere göre e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterli. • e-Deftere nasıl başvurulur? • Tüzel kişiyseniz mali mühür; gerçek kişiyseniz elektronik imza ile GİB sayfasından Mikro e-Defter opsiyonu ile kolayca başvuruda bulunabilirsiniz: • https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ • e-Defter’in avantajları nelerdir? • e-Defter ile GİB’in belirlediği standartlarda hazırladığınız yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerini elektronik ortamdan GİB’e gönderilen dosyalar halinde kanuni olarak belirlenen süre boyunca saklayabilirsiniz. • e-Defter uygulaması ile basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerinden kurtulursunuz. • İş gücünden ve zamandan tasarruf edersiniz. • Şirketinizi iç ve dış denetime hazır hale getirir, uluslararası format ve standartlara uygun çalışırsınız. • e-Defter başvurunuzu nasıl sorgulayabilirsiniz? • Eğer e-deftere daha önce başvurduysanız e-Defter başvurunuzun durumunu sorgulayıp hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz.

İçeriği sosyal medyada paylaş!

Benzer İçerikleri Keşfedin!

Tekprosis deneyimi için bize ulaşın!