e-Fatura gönderme süresi nedir?

e-Fatura gönderim süresi nedir? e-Fatura, kağıt faturanın tabi olduğu kurallara tabidir. Faturanın düzenlenmesiyle ilgili uyulacak kurallar ise Vergi Usul Kanunu (VUK) tarafından belirlenmiştir. Peki e-fatura düzenleme süresinde yedi günlük azami süre nasıl hesaplanmalıdır?Mevzuata göre fatura gönderiminde azami süre nedir?

Fatura düzenlerken uyulması gereken hususları Vergi Usul Kanunu’nun “Fatura nizamı” başlıklı 231. maddesi düzenler. Bu maddenin birinci fıkrasının 5 numaralı fıkrasında, faturanın malın teslimi ya da hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi (7) gün içinde düzenlenmesi gerektiği belirtilir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar ise hiç düzenlenmemiş sayılır.

Kısacası işleyiş ve uygulama açısından yedi günlük bir sürenin olduğunu; faturanın düzenlenmesi, imzalanması, gönderilmesi ve ulaşması gibi süreçleri de hesaba katarak 1 haftalık bir süre içinde gönderilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Peki bu mevzuata ve yetkililerin açıklamalarına göre e-fatura kesme ve e-fatura gönderme süresinin hesaplanmasıyla ilgili nasıl bir çıkarım yapmak gerekir?

Fatura düzenlemede azami süre nasıl hesaplanır?

Faturanın, malın teslimi ve hizmetin ifasından itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi gerekir demiştik. Bu yedi günlük süre, azami süre olduğundan bu süreye riayet edilmezse yedi günden sonra düzenlenen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılması ve muhatapları hakkında Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) öngörülen cezaların uygulanması gerekir.

Bununla birlikte faturada, iş sahibinin ya da iş sahibinin namına imza yetkisi olan kişinin imzasının bulunması zorunluluk teşkil eder. Ayrıca fatura, düzenlenip imzalanınca tamamlanmış olur. Yani bu şartlar yerine getirildiğinde alıcıya verilecek duruma gelir. Dolayısıyla bahse konu sürenin hesabında, esas itibarıyla bu tarih dikkate alınmalıdır. Kısacası 7 gün hesabında göndericinin e-faturayı imzaladığı tarihi esas almak en doğrusudur.

İyi çalışmalar!

İçeriği sosyal medyada paylaş!

Benzer İçerikleri Keşfedin!

Tekprosis deneyimi için bize ulaşın!