İhraç kayıtlı fatura nedir?

“İhraç kayıtlı satış” ve “3065 ile satış” terimleri ile de bildiğimiz ihraç kayıtlı satışlar ve ihraç kayıtlı faturalar nedir, ne işe yarar?


İhracat yapanlar için önemli konulardan biri de ihraç kayıtlı satışlar ve bu satışlar için düzenlenen faturalardır. “İhraç kayıtlı satış” ve “3065 ile satış” terimlerinden de hatırlanabilecek ihraç kayıtlı faturalar, yerli üretim mallarını küresel pazarda satmak isteyenler için bazı vergi indirimlerinden yararlanma imkanı da sunduğu için oldukça önemlidir.


İhraç kayıtlı fatura nedir? 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11-c maddesi, ülke dışında döviz karşılığı satışı yapılmak koşuluyla üreticiden alınan mallar için KDV ödemesi yapılmayacağını söyler. Ülke içinde alırken Katma Değer Vergisi’ni ödemiş olduğunuz mallar varsa bile ihracat yaptığınızı belgelerle kanıtlarsanız devlet kurumları da sizin vergi iadesi talebinizi kabul edebilir. Bu işlemler daha çok malı alıp satan kişi veya kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Bu halde işletmeler üreticiden KDV’siz fatura düzenlemelerini talep eder. Eğer mal satışı yapan bu işletmeler ihracat yapacaksa üretici olarak siz de 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunundan hareketle ihraç kayıtlı fatura kesebilirsiniz.


Kimler ihraç kayıtlı fatura keser? İhracat kayıtlı faturayı üretici keser. Bu yüzden bu konuyla ilgili bazı görevleri yerine getirmek ve beklentileri karşılamak da üreticinin işidir. Bu işi yapabilmek için öncelikle imalatçı kimliği kazanmış olmak gerekir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, imalatçı vasfını tanımak için üreticiden şu kriterleri karşılamasını bekler:


Sanayi siciline kayıt yaptırmak ve Sanayi Sicil Belgesi edinmek veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Gıda İşletmesi Kayıt Belgesi, Çiftçi Kayıt Belgesi ya da İşletme Onay Belgesi almak.


Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri veya Ticaret Odası gibi meslek odalarına kayıt yaptırmak.


Fabrika ya da imalathanede yürürlükteki Sanayi Sicil Tebliğlerinde belirtilen sayıda işçi çalıştırmak, çalışma alanında gerekli üretim alt yapısını ve araç park alanını sağlamak.


Şayet üretici kendi üretiminin yanında fason üretim yaptırıyorsa bir de şu şartlara uymalıdır:


Fasonu yalnızca Sanayi Sicil Belgesi ile belirlenmiş üretim alanlarında yaptırmak.


Ana imalatçı çalışmanın içerdiği tehlike, risk ve organizasyon sorumluluğunu üstlenmek.


Gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin ana üretici tarafından temin edilmesini sağlamak.


Üretici işletme bu kurallara uyarak fatura hazırlamalı ve faturada KDV’yi mal bedelinden ayrı olarak göstermelidir. Ayrıca faturaya “İhraç edilmek kaydıyla satışı yapıldığından Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi eklenmelidir. Bu durumda ihracatçı da faturayı teslim aldığı tarihten itibaren üç ay içinde malını ihraç etmelidir.

İçeriği sosyal medyada paylaş!

Benzer İçerikleri Keşfedin!

Tekprosis deneyimi için bize ulaşın!