KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl alınır?

KDV iadesi nasıl, hangi kanuna istinaden, kimlere yapılır? KDV iadesi yapmak için hangi belgeler gerekir? KDV iadesiyle ilgili sorularınızın cevabı bu yazıda!

KDV iadesi nedir? KDV iadesi, yansıtılmayan KDV’nin iade işlemine verilen isimdir. Çünkü KDV, yansıtma sistemine dayalıdır. Peki bu ifadede “yansıtma” derken neyi kastediyoruz?

Bu kavramı şöyle bir örnekle detaylandıralım. İnşaat firmaları, inşaat esnasında kullandıkları demir ve çimento için bu ürünlerin tabi olduğu KDV türü gereği yüzde 18 oranında KDV öder. Fakat aynı şirketler, ortaya çıkan yapılarının satışını yüzde 1’lik KDV ile gerçekleştirir. Yani yüklendikleri KDV’yi tüketiciye yansıtamazlar. İşte bu nedenle yansıtılmayan kısım için iade talep ederler. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda iade Katma Değer Vergisi, birçok ayrıntı içeren, bu nedenle incelenirken dikkat edilmesi gereken bir muhasebe konusudur. KDV Kanunu, 63 madde ile bu maddelere ek yapılmış 37 geçici maddeden oluşur. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na istinaden yüzlerce tebliğ hazırlanmıştır. Tebliğ sayısı çok arttığı için 2014 senesinde KDV Genel Tebliği adı altında birleştirilmiş bir tebliğler serisi yayınlanmıştır. Ayrıca 2014’ten bu yana bu tebliği açıklamak için birçok yeni tebliğin yayınlandığını görürüz. KDV iadesinin yasal dayanağı az önce bahsettiğimiz kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında şöyle açıklanır: “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı ya da Katma Değer Vergisi’ni fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.

Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.)” Kanun, 9. maddesinde vergi sorumlularının yaptığı tevkifat sebebiyle de iade gerekebileceğini söyler. Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvenceye almak için kimi durumlarda ilgili kurum kişilere vergi kesintisi yapabilir. Bu durumlarda da KDV iadesi söz konusudur. Kanunun 11. maddesinin 2. fıkrasında ise mal ve hizmet ihracı işlemleri sebebiyle iade yapılabileceğini belirtir. İhracat şirketleri yurtdışına sattıkları mal ve hizmetler için ihracat yaptıkları için KDV talep edemez. Bunun yerine yüklenip tahsil edemedikleri KDV’yi iade olarak alırlar. Kanunun 29. maddesinin 2. fıkrasına göre indirimli orandan kaynaklanan KDV iadesi de yapılır.

Son olarak kanunun 32. maddesi, de farklı iade durumlarına parmak basar KDV iadesi için hangi belgeler gerekir? Her KDV iadesi için türüne göre ayrı evrak istenir. 3065 sayılı kanunun maddelerine göre iade taleplerinde vergi dairelerinin talep ettiği evraklar şunlardır: 11. maddeye göre iade talebinde bulunanlardan istenen belgeler:

• Standart iade talep dilekçesi

• Satış veya hizmet faturaları listesi

• Gümrük beyannamesi ya da listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)

• İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi

• Yüklenilen KDV listesi

• İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 13. maddeye göre iade talebinde bulunanlardan istenen belgeler:

• Standart iade talep dilekçesi

• İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

• İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

• İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

• Satış faturaları listesi

• Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği 29. maddeye göre iade talebinde bulunanlardan istenen belgeler:

• Standart iade talep dilekçesi

• İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi

• Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo • Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo

• İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla devreden KDV tutarlarını gösteren tablo İnternet Vergi Dairesi’nden KDV iade talebi İnternet Vergi Dairesi’ne kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yapınca gerçekleştirebileceğiniz işlemler arasında, e- Beyanname, Bilgi Girişi, Dilekçe, Sorgulamalar, Gelir Vergisi– Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) Kılavuzu ile birlikte KDV İade Talebi Listelerini Gönderme bulunur. KDV mükellefleri 2010 Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerini elektronik ortamdan yapabiliyor.

İçeriği sosyal medyada paylaş!

Benzer İçerikleri Keşfedin!

Tekprosis deneyimi için bize ulaşın!